"Každý, kdo odešel z vaší firmy jí nadále reprezentuje. Může ji pomlouvat nebo chválit.  "Jack Welch"

Správa počítačových sítí

- služba vhodná pro společnosti do cca 50ti pracovních stanic
- osobní přístup k přáním a požadavkům zákazníka
- znalost širokého spektra běžně užívaných aplikací

Instalace nových a upgrade stávajících ICT systémů

- implementace virtualizačních a serverových technologií VMWARE, Microsoft, Linux, Lotus Notes
- konzultace řešení se stávajícími dodavateli specializovaných aplikací, např. ekonomických systémů
- komplexní řešení včetně dodávky hardware a software, zaškolení obsluhy

Konzultace, školení, bezpečnostní audit, audit software

- služby jsou vhodné pro malé a střední společnosti
- nezávislé a nezávazné zhodnocení stavu informačního systému
- podpora při interních bezpečnostních auditech dle ISO 27001
- pomoc při přípravě dokumentace pro certifikaci

Prodej a servis výpočetní techniky,software, spotřebního materiálu

- řešení havarijních stavů ICT techniky
- zálohy a obnovy DAT i z nefunkčních PC/NOTE
- počítačové sestavy na zakázku na platformě Intel, DELL, HP, Symantec, APC, IBM, ACER, Cisco, APC, Lenovo, Logitech, Genius, SafePrint, Canon atd..

 

Případová studie - modelový příklad 1

Případová studie - modelový příklad 2

Společné znaky obou případových studií

Na základě smlouvy zajišťuje společnost SysCon CZ nejen samotný výkon správy výpočetní techniky, ale i konzultace v oblasti vývoje ICT,
licenční politiky jednotlivých aplikací, evidenční činnost a roční profylaxe. Neodmyslitelnou součástí služby je sledování zálohování
a pravidelné testy integrity, obnovy.
V období nepřítomnosti přiděleného konzultanta společnost SysCon zajišťuje servis i nadále prostřednictvím jiného technika, znalého
problematiky zákazníkovy infrastruktury.
Nad rámec servisní smlouvy zajišťuje SysCon CZ i dodávku výpočetní techniky, spotřebního materiálu.